Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Titrátory T50, T70 a T90Titrátory T90 a T70 sú TOM úroveň z novej excelentnej línie titrátorov Mettler-Toledo. Táto línia ponúka mnoho výhod ako napríklad touch screen terminál, jednoduché rozšírenie davkovacídh jednotiek, komunikáciu cez USB a LAN rozhranie, predkonfigurovaný aplikačný balík. Titrátor umožňuje vykonávanie následujúcich stanovení:

 • Titracie do absolutného alebo relativneho bodu ekvivalencie.
 • Titracie acidobázické, zrážacie, komplexometrické a redox titracie.
 • Meranie vodivosti so zabudovaným interným konduktometrom (nie je v štandarde)
 • Titracie potenciometrické, fotometrické a voltametrické.
 • Meranie pH a automatická kalibrácia.
 • Grafické zobrazenie priebehu titrácie na displeji
 • Možnosť uloženia až 120 uživateľských metodík
 • Zabudovyných 30 Mettler metodík
 • Spätné titracie, titracie sérií vzoriek, titracie zmesí.
 • TAN/TBN titrácie podľa ASTM D664 a D2896, stanovenie p- a m- hodnôt
 • Štatistické vyhodnocovanie a automatické stanovenie koncentracie činidla
 • Výstup pre váhu, tlačiareň a PC
 • Podmienky GLP so zabudovaným časom
 • Možnosť doplnenia 7 T90 a 3 T70 dávkovacích jednotiek
 • Vykonávanie paralélnych titrícii T90
 • Až 120 uživateľskúch metód

  Štandartné vybavenie:
 • Operačný manuál, aplikačná brožura, memokarta , farebný smart touch displey
 • Seriovy interface na pripojenie PC, váhy a tlačiarne
 •   KALORIMETRE
    SPEKTROFOTOMETRE
    VÁHY
    REFRAKTOMETRE
    POLARIMETRE
    PH, OXI A KONDUKTOMETRE
    MIKROSKOPY
    VODNÁ AKTIVITA
    MYKOTOXINY
    RHEOMETER
    VISKOZIMETRE
    TITRÁTOR
  T50, T70, T90
    HPCL CHROMATOGRAFY
  Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative