Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


X-Ray - disperzné rentgen fluorescenčné spectrometre.Spectroscan-V - stolný vlnovo-disperzný vákuový XRF spektrometer.

Spectroscan-V" je stolný vlnovo disperzný vákuový spektrometer revolučnej konštrukcie. Je to najnovší výrobok firmy Spectron-Optel a prináša analytické možnosti, ktoré boli doteraz dostupné iba u veľkých a veľmi drahých vlnovo-disperzných XRF spektrometrov. Môže analyzovať prvky v rozsahu od 11Na po 92U. Spektrometer je vybavený vákuovým goniometrem s piatimi difrakčnými kryštálmi. Vzorka je umiestnená vždy mimo vákuovú oblasť, takže je možná jednoduchá a rýchla analýza všetkých typov vzoriek (prášky, kvapaliny, pasty, pevné vzorky, filtre, aerosoly, …).

Systém nepotrebuje žiadne externé chladenie, kvapalný dusík, alebo zvláštne plyny. Spektrometer je vybavený 200 W rentgenkou a goniometrom úplne novej koncepcie, a autosamplerom pre 16 vzoriek, pričom dve pozície umožňujú tiež rotáciu vzorky...

Bezpečnosť Spoľahlivosť Výkonnosť
Vysoko prestupná energetická schéma optiky zaisťuje spolu s 200W rentgenkou vysoké intenzity analytických čiar, takže je možná rýchla a veľmi citlivá analýza.

Vďaka veľmi vysokej rozlišovacej schopnosti spektrometra (9 eV Si K, 60 eV Fe K) je minimalizovaný výskyt prekryvu spektrálnych čiar, takže nie sú nutné matematické korekcie a spektrometer umožňuje veľmi presnú a spoľahlivú analýzu i veľmi komplikovaných typov vzoriek (zmes vzácnych zemín, nečistoty v zmesiach karbidov refraktorných prvkov, analýza ľahkých prvkov v prítomnosti rušivých ťažkých prvkov, ...).

Nedeštruktívna analýza je možná vo veľmi širokom rozsahu koncentrácii (od detekčných limitov po 100%).

Spektrometer je plne riadený počítačom typu PC s veľmi komfortným a jednoducho ovládateľným softwarom pre kvalitatívnu, kvantitatívnu a bezkalibračnú analýzu. Vďaka štandardne zabudovanému podávaču vzoriek je možná plne automatická analýza väčšieho počtu vzoriek, vrátane QC/QA.

Vysoká bezpečnost prevádzky je zaistenia použitím nízkopríkonovej rentgenky a sofistikovaného systému ochrany. Spektrometer splňuje i najprísnejšie svetové normy (TUV certifikát) a nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia a testovanie.

 

Technické parametre:
Analyzované prvky od 11Na po 92U
Typy vzoriek Pevné, kvapalné, prášky, pasty, filtry, aerosoly
Detekčné limity (100s, ľahká matrica) Na 1*10-1% ; Mg 1*10-2%; Al 1*10-3%;
Si, P, Cd, Pb 5*10-4%; S, Ti, V, Cr 1*10-4%
Co, Ni 5*10-5%
Rozlišenie 9 eV Si K, 60 eV Fe K
Rentgenka (maximálne hodnoty) 50 kV, 5 mA, 200W
Optická schéma Johanssonovo usporiadanie, skenující sekvenčný
Kryštály LiF 200, C, PET, KAP, ML 44E
Podavač vzoriek Plne automatický
14 pozic pro průmer do 20 mm
2 pozice s rotací do průmeru 40 mm
Rozmery, mm Hmotnosť, kg 550*450*450 mm, 70 kg (Spektrometer)
240*440*450 mm, 30kg (vysokonapäťová jednotka)
130*200*320 mm, 15 kg vakuová pumpa
Napájanie ~220 V, 50 Hz, ~380 V
Príkon 850 WRada "SPECTROSCAN U,S,LF" - jednokryštálové vlnovo-disperzné spektrometre.

Optické usporiadanie s vysokou energetickou priepustnosťou, vlnovo-disperzný (WD) systém s vysokým rozlišením v kombinácii s nízkopríko-novou rentgenkou (menej ako 4W), s malými rozmermi, s vysokou bez-pečnosťou prevádzky a veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi, ponúka špičkové analytické parametre.

Spektrometer je plne riadený po-čítačom typu PC s veľmi komfortným a jednoducho ovládateľným soft-werom pre kvalitatívnu, kvantitatívnu a bezkalibračnú analýzu. Vysoká bezpečnosť prevádzky je zaistená použitím nízkopríkonovej rentgenky a sofistikovaného systému ochrany. Spektrometer splňuje i najprísnejšie svetové normy (TUV certifikát) a nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia a testovanie.

Unikátna príležitosť pre všetky typy laboratorií.
Vďaka vysokému rozlíšeniu, vzduchovej optike a veľmi dobrým detekčným limitom nachádzajú spectrometre Spectroscan uplatnenie v širokom spektre laboratorií. Zvládajú problematiku metalurgicej analýzy (nízkolegované, vysokolegované ocele, bezkalibračná analýza ocelí, bronzov, mosadzi, hliníkových zliatin, …), zlatnické analýzy (bezkalibračná analýza), analýza odpadu, prevádzková analýza pigmentov, tribotechnická analýza olejov, analýza uhlia, analýza P, Cl, S v organickej matrici, atď.

„Spectroscan-U” - skenovací vlnovo-disperzný spektrometer s rozsahom prvkov od 20Ca - 92U

„Spectroscan-S” - spektrometer s tromi fixnými energiovo-disperznými kanálmi s WD predfiltrom pre prvky od Mg po Ca

„Spectroscan-LF” - kombinácia spektrometra Spectroscan U (20Ca do 92U) s dvoma kanálmi zo spektrometra Spectroscan S pre ľubovolné dva prvky z rozsahu od 12Mg po 20Ca.

 

Parametre/Model Spectroscan-U Spectroscan-LF Spectroscan-S
Analyzované prvky: od 20Ca do 92U od 20Ca do 92U
+2 z 12Mg-20Ca.
12Mg - 20Ca.
Typy vzoriek: Pevné, pasty, prášky, kvapaliny, filmy, aerosoly
Detekčné limity:  Ca, Ti,V-1*10-3% Ca, Ti,V-1*10-3% S - 5*10-4%
  Co, Ni,Fe 1*10-4% Co, Ni,Fe 1*10-4% P-2*10-3%
  Ag, Cd, Sn 5*10-3% Ag, Cd, Sn 5*10-3% Cl - 4*10-3%
Rozlíšenie: 60 eV Fe K 60 eV Fe K V závislosti na WD filtri
Rentgenka (max. hodnoty): 40 kV 100 µA 4W 40 kV 100 µA 4W 5 kV 150 µA 0.75 W
Detekčná  schéma: Vlnovo-disperzný skenujúcí - Johanssonovo usporiadanie
  EDX kanály pre 12Mg - 20Ca    
Kryštál: LiF 200, Graphite LiF 200, Graphite -
Vzorkový priestor: Jedna vzorka do priemeru 40 mm, alebo vzorka 150x150x20mm
Rozmery, mm: 400 x 210 x 460    
Hmotnosť, kg: 21 22 14
Napájanie: ~220 V, 50 Hz ~220 V, 50 Hz ~220 V, 50 Hz
Príkon: 90 W 90 W 70 WElvaX Nová generácia ED XRF spektrometrov.

Spektrometer ElvaX je výsledkom medzinárodnej kooperácie firiem z USA, Ruska a Ukrajiny a ako prvý na svete umožňuje vysoko presnú bezkalibračnú analýzu kovových zliatin. Tejto skutočnosti je dosiahnuté kombináciou dvoch faktorov. Maximálnym znížením chyby zpôsobenej hardvérom a použitím úplne novej koncepcie bezkalibračnej analýzy. Hardvér spektrometru je osadený špičkovými elektronickými dielmi, bežne používanými v kozmických a zbrojných technológiách armádou USA a NASA (MOXTEK, Analog Devices, Burr-Brown, Intel, Atmel, Motorola, Phillips) a špeciálnou fokusovanou rentgenkou s veľmi malým šumom (Svetlana). Podarilo sa tak výrazne redukovať relatívne smerodatné odchýlky merania, kedy typické RSD u kovových zliatin je okolo 0.03%. V kombinácii s novou bezkalibračnou analýzou je u zliatin kovov dosahovaná typická relatívna chyba stanovenia na úrovni 0.3%, v prípade zlatníckych kovov potom 0.1%, a to bez použitia akýchkoľvek štandardov a pri ľubovoľnej veľkosti a geometrii vzorky!

Veľké množstvo aplikácii.
Spektrometer môže priamo analyzovať akýkoľvek typ vzorky (kovové zliatiny, prášky, kaly, organické kvapaliny, pasty, filtre, atď.) s veľmi dobrými detekčnými limitmi a vysokým spektrálnym rozlíšením. Vďaka veľmi priaznivej cene tak nachádza uplatnenie nielen v tradičných aplikačných oblastiach ED XRF spektrometrie (kontrola kvality v metalurgii, pri výrobe pigmentov, keramických materiálov a olejov, v colných a kriminalistických laboratóriách, pri analýze životného prostredia), ale tiež v oblastiach, kde použitie takýchto spektrometrov nebolo doposiaľ efektívne z dôvodu vysokej ceny spektrometru s dostatočným rozlíšením (analýza Ca a P v kŕmnych zmesiach, analýza premixov, biochemické laboratóriá, mobilná tribotechnická analýza, ...).

 

 

 

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
AAS
ICP
ICP-MS
UV-VIS
FTIR
NIRS
 X - Ray
Plameňový fotometer
Lumex RA915+
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative