Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Spektrofotometre.


UV - VIS GBC.

Cintra 40 - pravý dvojlúčový spektrofotometer s holografickou mriežkou a dvoma "Littrow" monochromátormi v "Czerny Turner" usporiadaní s vysokým rozlíšením a extrémne nízkou hodnotou "Stray light" (roptýleného svetla). Ako detektor je použitý vysokocitlivý elektrónkový fotonásobič. Umožňuje precízne meranie až do hodnoty 4,5 Abs. Plynule nastaviteľná šírka štrbiny. Integrovaný softvérový balík "Spectral" pracujúci pod operačným systémom Windows.

Cintra 20 - skutočne pravý spektrofotometer s jedným detektorom ( fotonásobič) s holografickou mriežkou a monochromátor v "Czerny Turner" usporiadaní. Automatická zmena lámp pri prechode z UV do VIS oblasti. Plynule nastaviteľná šírka štrbiny. Integrovaný softvérový balík "Spectral" pracujúci pod operačným systémom Windows.

Cintra 10e - skutočne pravý spektrofotometer s polovodičovým detektorom s rozšíreným vlnovým rozsahom od 190 nm do 1 200 nm, s holografickou mriežkou a monochromátor v "Czerny Turner" usporiadaní. Pevná šírka štrbiny 1,5 nm, alebo 2 nm. Spektrofotometer určený pre precízne rutinné analýzy v širokom rozsahu aplikácií.

Softvér:
Integrovaný softvérový balík riadi a kontroluje všetky funkcie prístroja a príslušenstva. Umožňuje manipuláciu s datami a spektrami. Obsahuje široké spektrum aplikácií pre meranie absorbancie resp. transmitancie, meranie spektier, koncentrácie, kinetické merania, multi-komponentné farebné meranie, DNA analýzu a spĺňa podmienky GLP/GMP. Okrem toho softvér ponúka možnosť vytvárania vlastných meracích metód a podobne.

Parameter/Typ CINTRA 10e CINTRA 20 CINTRA 40
Merací rozsah 190 - 1 200 nm 190 - 900 nm 190 - 900 nm
Šírka štrbiny 1 nm resp. 2 nm 0,2 - 5,0 nm
s krokom 0,1 nm
0,1 - 2,0 nm s krokom
0,1 nm
Správnosť nastavenia vlnových dĺžok ± 0,2 nm ± 0,2 nm ± 0,2 nm
Chyba opakovateľnosti nast. vln. dĺžok ± 0,04 nm ± 0,04 nm ± 0,04 nm
Chyba spektr. linearity < 1% pri 3 Abs < 1% pri 3 Abs < 1% pri 4 Abs
Chyba spektr. správnosti abs. stupnice ± 0,001 A pri 0,5A ± 0,002 A pri 1,0 A ± 0,001 A pri 0,5A ± 0,002 A pri 1,0 A ± 0,001 A pri 0,5A ± 0,002 A pri 1,0 A
Šum < 0,00005 A pri 0A < 0,0001 A pri 1A    
Rozptyl žiarenia < 0,02 %T < 0,02 %T 0,0003%T
Nestabilita < 0,0003 A/h < 0,0003 A/h < 0,0003 A/hJASCO V-530 UV-VIS

Rýchlo skenujúci dvojlúčový, plne automatizovaný spektrofotometer riadený externým počítačom, pracujúcim pod operačným systémom Windows .

Spektrofotometer je štandardne dodávaný s kyvetovým držiakom pre 1 cm kyvety a s dvoma kremennými kyvetami, vrátane riadiaceho softwéru. Počítač nie je v cene prístroja.

Verzia s IRM modulom: IRM modul obsahuje klávesnicu a LCD displej. Pomocou IRM modulu je možné riadiť a ovládať spektrofotometer. V tejto verzii nie je potrebný PC.

Optická charakteristika:

  • dvojlúčový systém, Czerny-Tuner monochromátor s holografickou mriežkou, pevná ( 2 nm) šírka štrbiny a dva polovodičové kremíkové detektory
  • automatické nastavenie lampy a vlnová kalibrácia pri každom zapnutí prístroja
  • automatická výmena zdroja žiarenia pri prechode z jednej oblasti na druhú
  • halogénová a deutériová lampa
  • vlnový rozsah 190 - 1 100 nm
  • maximálna rýchlosť skenovania od 100 - 4 000 nm/min
  • rýchlosť posuvu medzi medzi dvoma vlnovými dĺžkami 6 000 nm/min

Technické parametre:
Vlnová presnosť ± 0,5 nm
Vlnová reprodukovateľnosť ± 0,1 nm
fotometrická presnosť ± 0,002 A
Fotometrická reprodukovateľnosť ± 0,002 A
Nepresnosť základnej čiary (baseline Flatness) ± 0,005 A
Hodnota rozptýleného žiarenia (stray light) < 0,04 %T
Fotometrický drift ± 0,001 A/hodJENWAY 6400 VIS a 6405 UV-VIS

Skenujúci jednolúčový spektrofotometer pre VIS - 6400 a UV/VIS - 6405 oblasť, s LCD displejom a RS 232 (s možnosťou pripojenia na PC). Optický systém s interferenčnou mriežkou zabezpečuje presné výsledky. Pri použití automatického meniča kyviet (8 miestny) je možné vytvárať vlastné viacbodové kalibračné krivky.

Vlnový rozsah: 6400: 320-1100nm 6405: 190 - 1 100 nm
Rozlíšenie: 0,1 nm
Presnosť: ±1 nm
Šírka štrbiny: 5 nm
Sken. rýchlosť: 166, 400 a 1400 nm/min
Merací mód: Transmitancia: Rozsah:
Rozlíšenie:
0 - 199,9 %
0,1 %
Absorbancia
Rozlíšenie:
Presnosť
Stabilita
Rozsah:
0,001 A
0,005A @ 1,0A
< 0,001A/hod.
-3,00 až + 3,000A
Koncentrácia: Rozsah:
Rozlíšenie:
Jednotky:
- 300-9999 Konc.
0,001/0,01/0,1/l
ppm, mg/lit., g/lit., M. %, blank
  Faktor: 0 - 9999,9  
Fotom.stabilita: 1% / hod    
Fotom. šum: < 1 %    
Výstup: Analógový (0 - 1999 mV), RS 232    
Rozptýl. svetlo: < 0,05 %    
Fotom. presnosť: ± 1 %    
Rozmery: 520 x 330 x 180 mm    
Hmotnosť: 15 kg    JENWAY 6300 VIS a 6305 UV-VIS

Jednolúčový spektrofotometer pre VIS resp. model 6305 aj pre UV oblasť, s LCD displejom a RS 232 (s možnosťou pripojenia na PC). Využitie najnovších technológii pri konštrukcii prístroja zaručujú jeho vysokú kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka jednoduchému ovládanie a spoľahlivosti je určený hlavne pre rutinnú prácu v laboratóriu.

Vlnový rozsah: 6300: 320 - 950 nm, 6305: 198 - 1 000 nm
Rozlíšenie: 1 nm    
Presnosť: ± 2 nm    
Šírka štrbiny: 8 nm    
Merací mód: Transmitancia: Rozsah:
Rozlíšenie:
0 - 199,9 %
0,1 %
  Absorbancia: Rozsah:
Rozlíšenie:
-3,00 až + 1,999 A
0,001 A
  Koncentrácie: Rozsah:
Rozlíšenie:
Jednotky:
- 300 až + 1999
0,1 - 1
ppm, mg/lit., g/lit., M. %, blank
  Faktor: 0 - 999,9 alebo 1000 - 9999
Fotom. stabilita: 1% / hod
Fotom. šum: < 1 %
Rozptýl. svetlo: < 0,5 %
Fotom. presnosť: ± 1 %
Výstup: Analógový (0 - 1999 mV) RS 232
Rozmery: 365 x 272 x 160
Hmotnosť: 6 kg

 

 

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
AAS
ICP
ICP-MS
 UV-VIS
FTIR
NIRS
X - Ray
Plameňový fotometer
Lumex RA915+
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative