Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Spektrofotometre.


NIRS InfraLUM FT-10 NIR FT

Viacúčelový NIR FT spektrofotometer určený na laboratórnu analýzu rôznych vzoriek, ako sú napríklad potraviny, obilniny, krmivá farmaceutické vzorky a podobne. Napríklad pre kŕmne zmesy. umožnuje rýchlu (2-3 min.) analýzu.základných parametrov (obsah dusíkatých látok, tuky, vláknina, vlhkosť, celulóza, škrob, NaCl, Ca, Na, P a podobne).

Prístroj je riadený SpectraLUM/Pro programom, ktorý umožnuje rutinné analýzy.

 

Technické parametre:
Spektrálny rozsah: 14 500 - 5 000 cm-1 (celkový)
14 500 - 8 500 cm-1 (s metrologi. validovanými charakteristikami)
Rozlíšenie: 1, 2, 4, 8 a 16 cm-1
Presnosť vlnových dĺžok: 0.05 cm-1
Fotometrická presnosť: lepšia ako 0.1 % T (opakovaný sken spektra)
Nelineárnosť základ. línie: nie viac ako 0.4 % T
Spektrálny zdroj: halogenová incadescent lampa
Detektor: patentovaná Si dióda
Beamsplitter: Si/SiO2
Rýchlosť zosnímania kompletného spektra: 0.3 - 2.5 s (podľa rozlíšenia)

Spektrometer je už v základnej cene vybavený motorizovaným automatickým posunom vzorky pre meranie vzorky so zníženou homogenitou.Mininfra-12T prenosný infračervený rýchloanalyzátor.

Prístroj je výraznou novinkou ohladne pohodlného a jednoduchého zabezpečenia spoľahlivých výsledkov. Uskutočňuje súčasné stanovenie viacerých ukazovateľov v jednej vzorke. Napríklad vo vzorke pšenice: obsah mokrého lepku podľa ISO aj STN, dusíkatých látok a vlhkosti, a to bez predprípravy vzorky. Robustná, kompaktná konštrukcia prístroja a jednoduchá obsluha zabezpečuje spoľahlivé výsledky merania.

Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá. Po vložení naplnenej kyvety do prístroja sa výsledok zobrazí na displeji. Je možné spojiť prístroj s počítačom a tlačiarňou. V pamäti prístroja sa uchováva posledných 100 meraní.

 

 

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
AAS
ICP
ICP-MS
UV-VIS
FTIR
 NIRS
X - Ray
Plameňový fotometer
Lumex RA915+
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative