Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 Spektrofotometre.


ICP.

INTEGRA - nová séria ICP spektrometrov od firmy GBC predstavuje dnes jednu z najširších a najdokonalejších rád ICP spektrometrov vo svete. Medzi jedinečné črty ICP spektrometrov rady INTEGRA patrí:
  • super stabilný vákuovaný alebo plynom preplachovaný a termostatovateľný ( 0,1 °C) optický systém
  • najvyššia možná presnosť nastavenia prietokov všetkých troch plynov, zaručená pomocou "mass flow control". Každý z troch plynov je možné riadiť s krokom 0,01 L/min.! GBC ako jediná firma na svete používa tzv. "mass flow controllers" pre všetky tri plyny
  • robustný voľne bežiaci vysokoúčinný RF generátor (frekvencia 40,68 MHz ) umožňujúci spracovávať vzorky v ľubovolných matriciach, dokonca aj vo veľmi zložitých. Počítačom riadený (s krokom 0,01 kW) výstupný výkon je 1,7 kW
  • počítačom riadené všetky prístrojové parametre (jediný ICP spektrometer na svete)
  • optika s vysokou rozlišovacou schopnosťou (typické rozlíšenie je 0.013 nm pre 1 rád, 0.007 nm pre 2. rád, 0.007 nm a 0.004 nm pre 3 rád
  • nasávací systém, ktorý je schopný spracovať aj veľmi zložité matrice
  • „refractor plate” umožňuje rýchle a presné meranie priamo na vrchole píku
  • „Intelligent auto-optimization software” umožňuje tzv. simplexovou metódou optimalizáciu všetkých prístrojových parametrov podľa užívateľom zadaných kritérií. Je to v umožnené vďaka tomu, že INTEGRA má počítačom riadené všetky prístrojové parametre. Má to obrovský význam pre neznáme a zložité matrice. Napr. optimalizácia iba na dva parametre pre tri prvky trvá takmer hodinu ! Prístroj ju prevedie iba raz a neskôr pri vyvolaní danej aplikácie, automaticky nastaví optimálne parametre. Takýto softwér poskytuje svojím užívateľom iba INTEGRA !

INTEGRA tvorí plne automatizovaný, kompaktný celok, s nenáročnou obsluhou. Umožňuje prakticky okamžite začať prácu aj obsluhe, ktorá nemá veeľké skúsenosti s ICP technikou.

INTEGRA je štandardne dodávaná s vákuovanou resp. preplachovanou a termostatovanou optikou, s uzatvoreným vnútorným chladiacim obehom, s argónovým zvlhčovačom, ktorý umožňuje nasávať vzorky s vysokým obsahom solí (30 % NaCl a 40 % FeCl3 ), s Intelligent auto-optimization software, s knižnicou spektrálných čiar (27 000 spektrálných čiar).

Séria ICP spektrofotometrov INTEGRA ponúka zákazníkom možnoť vybrať si pre neho najvhodnejšiu zostavu a to ako z hľadiska technického riešenia, tak aj po stránke cenovej.

 

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
AAS
 ICP
ICP-MS
UV-VIS
FTIR
NIRS
X - Ray
Plameňový fotometer
Lumex RA915+
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative