Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Spektrofotometre.


JASCO's FT/IR - 4000 Plus Series.

Nová séria FTIR - 4000 Plus umožňuje jednoduchším spôsobom efektívnejšie analýzy. Rozvoj nových technológii , ktoré boli použité pri inovácii tejto rady výrazne prejavili při zvýšení signalu a potlačení šumu. Taktiež sa výrazne zjednodušila samotná obsluha prístroja, čo zvyšuje rýchlosť merania.

Viac informácií v prílohe (formát pdf).

K hlavným črtám patrí:

 • Quick Start button and Quick Start program (umožňuje rýchle a jednoduchý spôsob merania, vhodné pre rutinné analýzy
 • ARAS systém (systém na automatické rozpoznanie príslušenstva), ktorý automaticky rozpozná pripojené príslušenstvo a automatický nastaví potrebné parametre
 • Nový inovovaný patentom chránený keramicky zdroj žiarenia, ktorý poskytuje excelentný signál a nízky šum
 • „Stand-by mode” - ak sa s prístrojom nepracuje tak vasokointenzívny zdroj žiarenia beži v tzv. stand-by mode. Znižuje sa tým šok zdroja při zapnutí resp. vypnutí prístroja. Zbytkové teplo zo zdroja chráni a stabilizuje optický systém a znižuje sa čas na stabilizáciu při začiatku merania na minimum
 • „Automatické nastavenie” corner cube mirrors"
 • Teplotne stabilizovaný vysokovýkonný citlivý (DLATGS) detektor jako štandard
 • Volné miesto pre ďaľší detektor so zrkadlom a softvérom pre automatický výber
 • Bezúdržbový , utesnený interferometer (*na požiadanie môžen byť preplachovaný)
 • FT/IR-420/430 (5000-220 cm-1) Caesium Iodide/KRS-5 instruments available
 • External beam configuration for (IRT-30) Microscope upgrade path
 • Rear access to electronic modules for easy maintenance
 • Optický systém je odizolovaný proti vibráciám
 • Spectra Manager pre Windows TM 95/NT
 • Možnosť voľby manuálnej, alebo automatickej validácie prístroja
 • Validačný Software
 • Quantitative Software
 • JASCO Canvas for customised reports
 • Kompatibilný s OEM IR príslušenstvom jako je Golden Gate, PIKE, SensIR

 

 

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
AAS
ICP
ICP-MS
UV-VIS
 FTIR
NIRS
X - Ray
Plameňový fotometer
Lumex RA915+
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative