Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Spektrofotometre.


AAS AVANTA .

Avanta je najvyšší model zo širokej rady AAS od firmy GBC. Jedná sa o plne automatický prístroj s pravým dvojlúčovým optickým reflexným systémom, ktorý umožnuje viac prvkovú (až do 20 prvkov) analýzu vzoriek. Všetky funkcie sú riadené a kontrolované počítačom, vrátane nastavovania horáka, vlnovej dĺžky, štrbiny, prietokov plynov a HCL lámp. Softvér pracuje pod operačným systémom Windows® 95/98/NT.

Avanta sa ďalej vyznačuje nasledovnými vlastnosťami:
 • 8 lampový karusel s automatickým výberom a nastavovaním HCL lampy do optickej osi prístroja. Umožňuje automatickú viacprvkovú analýzu až z 20 prvkov
 • automatické nastavenie vlnovej dĺžky v rozsahu od 185 nm do 900 nm
 • kontinuálne nasatavovanie šírky ( od 0,2 nm do 2,0 nm) a výšky štrbiny
 • motorizovaný horák umožňuje horizontálne a vertikálne nastavenie horáka a tým sa dosahuje optimálna poloha (a tým aj citlivosť) horáka pre každý prvok
 • ABR (automatická rotácia horáka) zvyšuje dynamický rozsah prístroja a znižuje potrebu riedenia vzoriek
 • vstavaný zdroj pre SUPER HCL lampy, zvyšuje citlivosť, detekčný limit, linearitu a zvyšuje dynamický pracovný rozsah prístroja smerom k nižším koncentráciám
 • Ultra Pulzná korekcia pozadia do 2,5 Abs s mŕtvym časom medzi jednotlivými meraniami 1 ms!
 • Asymetrická modulácia signálu (2:1) v prespech meraného lúča znižuje šum až o 40 %
 • Programovateľná plynová časť s 10 bezpečnostnými poistkami, s automatickým reprodukovateľným nastavením prietokov plynov pre danú metódu - voliteľné.
 • Avanta ULTRA - Z.

  Spektrofotometer Avanta Ultra Z je kompaktný systém, kde vďaka monolytickému spojeniu optického systému a atomizačnej hlavice je vždy zaistené správne nastavenie atomizačnej hlavice do optickej osi. Napájací zdroj, magnety a plynová jednotka je priamo zabudována do tela spektrometra, takže systém zaberá menšiu pracovnú plochu.

  Optický systém.
  Optický systém používá modifikovanú sústavu z najvyššieho modelu firmy GBC spektrometra Avanta S. Czerny-Turner konfigurácia je zmenená na Fastie Ebert (dve fokusujúce zrkadlá sú nahradené jedným rozmerným zrkadlom), čo ďalej zvyšuje termickú stabilitu optiky a potlačuje astigmatismus. Toto usporiadanie je najvýhodnejšie, ale výrobcaami nie je často používané u rozmernejších optických systémov pre finančnú náročnosť takéhoto riešenia. Nejjednoduchšie monochromátory typu Litrow nie sú plne kompenzované, monochromátor Czerny Turner a Fastie Ebert už áno, naviac Fastie Ebert je stabilnejší.

  Celý optický systém je uložený v trojrozmernom odliatku z hliníkovej zliatiny a používa iba odrazné optické členy chránené kremennou vrstvou. To znižuje straty žiarenia a zvyšuje termickú stabilitu prístroja. Mechanika používa vysoko presný mikrometrickú skrutku s veľmi dlhou životnosťou. Systém nastavenia vlnových dĺžok je podobný systémom používaným v ICP, je tak dosiahnuté vysokej presnosti a rýchlosti nastavenia. Dĺžka optického systému je 330 mm a v spojení s mriežkou 1800 vr/mm je tak možné používať širšiu výstupnú štrbinu optiky, čím je i pri úzkych spektrálných intervaloch (napr. 0.2 nm) zaistená veľká energetická priestupnosť systému a lepší DL a linearita kalibrácií. Ta je daná taktiež minimálnym počtom použitých optických členov (Fastie-Ebert monochromátor). Spektrálny interval je plynule nastaviteľný od 0.2 do 2 nm s krokom 0.1 nm. U konkurenčných systémov s niekoľkými prestaviteľnými štrbinami je nutné voliť u niektorých prvkov kompremisné podmienky (napr. pri stanovení Cr). Redukovanú výšku štrbiny je možné voliť pre ľubovolnú šírku štrbiny, teda i napr. pre 2 nm. Tím je možné dosiahnuť optimálneho nastavenia napr. i pri analýze As s elektrotermickou atomizáciou.

  Optický lúč je fokusovaný do úzkeho zväzku, tzv. "Narrow Beam" optika, takže je minimálne riziko ovplyvnenia dráhy platformou alebo stenou atomizátora.

  Spektrálne usporiadanie je (jak je u Zeemanovskej korekcii bežné) jednolúčové zo stabilitou dvojlúčového systému, lebo sa neustále porovnáva pomer pri zapnutom a vypnutom magnetu. Dosahuje sa tak v spojení s longitudálnou (pozdĺžnou) Zeemanovskou korekciou (nemá polarizačný filter) vynikajúcej energetickej priestupnosti. Ako detektor je použitá nová generácia fotonásobičov firmy Hammamatsu, ktorá v spojení s aktivnou dynódovou sieťou poskytuje excelentnú linearitu a minimálny šum. V kombinácii s vysokou energetickou priestupnosťou potom dostávame systém s veľmi dobrými DL (extrémne nízky šum) a zachovanou vysokou linearitou odozvy (ta je preblematická u polovodičových detektorů). Spektrometer je štandardne vybavený osem lampovým karuselom s automatickou justaciou lámp do optického systému a zabudovaným, počítačom riadeným zdrojom pre jednu Superlampu. Ako voliteľné príslušenstvo môže býť dodaný zdroj pre štyri Superlampy. Podstatné je to, že zabudovaný zdroj prevádza automatickú optimalizáciu žeraviacích prúdov Super Lampy, pretože tento pomer sa v priebehu starnutia lampy mení. U konkurenčných systémov musí túto optimalizáciu vždy prevádzať obsluha manuálne. Karusel spektrometrov môže byt tiež vybavený držiakom pre jednu alebo štyri lampy používané v prístrojoch firmy PE.

  Systém korekcie pozadia.
  Spektrometr Avanta Ultra Z prináša celú radu nových riešení, ktoré posúvajú tento typ Zeemanovskej korekcie smerom ku skutočne univerzálnemu typu korekcie pozadia.

  Spektrometer používá longitudinálne usporiadanie, odpadá tak použitie polarizátora, ktorý spôsobuje stratu žiarenia 50%. Longitudinálné usporiadanie naviac umožňuje použitie nižšej magnetickej sily, resp. zlepšenie linearity kalibrácií u prvkov s anomálnym Zeemanovským efektom pri použití vyššej magnetickej sily.

  AAS AVANTA

  AAS AVANTA.

  Avanta, dvojlúčový AAS s pravým dvojlúčovým optickým reflexným systémom. Rada Avanta vďaka modulárnej konštrukcii umožňuje zákazníkovi zvoliť si zostavu, ktorá zohladňuje jednak jeho analytické požiadavky, ale tiež finančné možnosti.

  Základná zostava obsahuje automatické nastavenie vlnovej dĺžky, výšky a šírky štrbiny, automatické nastavenie prúdu HCL lampy, asymetrickú moduláciu a UltraPulznú korekciu pozadia. Ďalej je možné si zvoliť buď manuálny 4 lampový karusel, alebo plne automatický 8 lampový karusel na HCL lampy, plynová časť može byť manuálna, alebo programovateľná (podobne ako u AVANTE ), horák s ABR, alebo bez ABR, vstavaný zdroj pre SUPER HCL lampy. Všetky funkcie sú riadené a kontrolované počítačom. Softvér pracuje pod operačným systémom Windows® 95/98/NT.


 • 4 lampový manuálny karusel s predhrievaním nasledujúcej HCL lampy, alebo
 • 8 lampový plne automatický karusel s automatickým výberom a nastavovaním HCL lampy do optickej osi prístroja. Umožňuje sekvenčnú viacprvkovú analýzu
 • automatické nastavenie vlnovej dĺžky v rozsahu od 185 nm do 900 nm
 • kontinuálne nastavovanie šírky (od 0,2 nm do 2,0 nm) a výšky štrbiny
 • ABR automatická rotácia horáka, zvyšuje dynamický rozsah prístroja a znižuje potrebu riedenia vzoriek, voliteľné
 • vstavaný zdroj pre SUPER HCL lampy, zvyšuje citlivosť, detekčný limit, linearitu a zvyšuje dynamický pracovný rozsah prístroja smerom k nižším koncentráciám, voliteľné
 • Ultra Pulzná korekcia pozadia do 2,5 Abs s mŕtvym časom medzi jednotlivými meraniami 1 ms!
 • Asymetrická modulácia signálu (2:1) v prespech meraného lúča znižuje šum až o 40 %
 • Plynová časť s manuálnym nastavovaním jednotlivých prietokov, so vstavanými bezpečnostnými poistkami a s LED indikátormi porúch
 • Programovateľná plynová časť s 10 bezpečnostnými poistkami, s automatickým reprodukovateľným nastavením prietokov plynov pre danú metódu - voliteľné.
 • AAS 932/3

  AAS 932/3 Plus jednoduchý a spoľahlivý AAS s novou patentovanou technológiou.

  932 Plus je dvojlúčový a 933Plus jednolúčový AAS. Rada 932/3 vďaka "Aplikačnému zdroju" umožňuje skutočne bezkompromisovú viacprvkovú analýzu vzoriek, čo v takejto rade relatívne lacných a jednoduchých prístrojov je unikát a posúva túto radu do vyššej kategórie prístrojov. "Aplikačný zdroj" ponúka dramatické zníženie prevádzkových nákladov (náklady na HCL, čas, D2 lampy -napríklad vysokointenzívna D2 lampa má bezkonkurenčnú 1000 hod. životnosť). Prístroje rady 932/3 patria medzi najpredávanejšie AAS vo svete, čo osvedčili svojím výkonom vo vyše 1000 laboratórií.

  Medzi hlavné črty patrí:
 • "Aplikačný zdroj" Umožňuje sekvenčnú viacprvkovú analýzu zo 6 prvkov
 • Automatické nastavenie vlnovej dĺžky v rozsahu od 185 nm do 900 nm
 • Kontinuálne nastavovanie šírky (od 0,2 nm do 2,0 nm) a výšky štrbiny
 • Ultra Pulzná korekcia pozadia do 2,5 Abs s mŕtvym časom medzi jednotlivými meraniami 1 ms!
 • Asymetrická modulácia signálu (2:1) v prespech meraného lúča znižuje šum až o 40 %
 • Plynová časť s manuálnym nastavovaním jednotlivých prietokov, so vstavanými bezpečnostnými poistkami a s LED indikátormi porúch
 • Minimálne rozmery: 750 x 410 x 380 mm


 • Príslušenstvo ku všetkým AAS (okrem Ultra Z):

  • Systém 3000 - elektrotermický atomizér (grafitová piecka)
  • HG 3000 - automatický hydridový generátor
  • EHT - elektrický ohrev pre hydridovú celu
  • HSA 3000 - zariadenie pre analýzu vysokozasolených vzoriek (až do 30%)
  • PS 270 - automatická stanica na prípravu a riedenie vzoriek
  • SDS 270 - automatický autosampler (až 270 vzoriek)
  • FS3000- automatický autosampler pre 60 vzoriek
  • Atom trap - kremenná cela na zvýšenie citlivosti
  • AEHT 01 - zdokonalené zariadenie pre atomizáciu hydridov.

   

  Systém 3000 - automatický grafitový systém, umožňuje analýzu prvkov v ppb koncentráciách. Systém pozostáva zo zdroja, grafitovej hlavy a automatického autosamplera PAL 3000. Ako voliteľné je ESV video kamera umožnujúca sledovanie dávkovania v reálnom čase. Zjednodušuje vývoj novej metodiky.

  Teplotný rozsah od normálnej izbovej teploty do 3000°C. Počítačom riadená maximálna strmosť ohrevu 2000°C/s. Neobmedzený počet krokov, každý s nábehom a podržaním hodnoty, voľba plynu, voliteľne grafický displej a krok odčítania . Kontroler teploty monitoruje prúd a napätie a používa výkonovú spätnú väzbu pre zaistenie presného riadenia v celom teplotnom rozsahu a počas nábehu a podržania úrovne teploty. Možnosť blokovania v závislosti od tlaku inertného plynu a chladiacej vody. Korekcie pri zmenách teploty chladiacej vody.

  Autopodávač PAL3000 pre piecku.
  Obsahuje 40 vzoriek a 10 štandardov a jeden roztok do zásoby pre automatické namiešanie až 10 štandardov. Modifikátor môže byť umiestnená v ľubovoľnej pozícii v autopodávači. Dávkovací objem je 1-100ml, programovateľný v 1 ml krokoch. Všetky kapiláry s koncovkami typu PTFE. Jednolitrový kontajner pre vyplachovanie. Nastavenie sondy ovládané z počítača s uchovaním súradníc do pamäti.
  Programové voľby zahrnujú automatické namiešanie štandardov, automatické vstrekovanie chemickej prímesi (modifikátora(ov)), viacnásobné vstrekovanie, vyhrievané vstrekovanie, automatické znovunastavemie strmosti alebo kompletná rekalibrácia, kontrola vzoriek a "spike recovery".

   

  Lumex RA-915+ - nová dimenzia v oblasti analýzy Hg.
  Atómový absorpčný spektrometer RA 915+ je určený pre stanovenie obsahu Hg v ovzduší (pracovná, vonkajšia emisia, imisie, pôdný vzduch, skládkové plyny, atď .), vodných vzorkách i v pevných a práškových vzorkách. Svojou konštrukciou predstavuje úplne novú kategóriu v oblasti analýzy Hg. Spektrometer využívá atomovú absorpčnú spektrometriu so Zeemanovskou korekciou pozadia a vysokou rychlosťou modulácie polarizovaného žiarenia (ZAAS-HFM). V kombinácii s unikátnou optickou celou o dráhe optického lúča 10 m je potom možné dosiahnúť veľmi vysokú citlivosť analýzy, ale zároveň tiež vynikajúcu selektivitu vďaka použitému spôsobu korekcie pozadia. Je tak možná napríklad priama analýza Hg v spalných plynoch spalovní, alebo analýza Hg v pracovnom prostredí kontaminovaného výparmi organických látok a prašnými aerosolmi. Základné charakteristiky prístroja je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • Extrémne nízke detekčné limity a veľmi vysoká selektivita
 • Veľmi jednoduchá analýza ako v laboratóriu tak i v teréne
 • Plne automatické kontinuálné monitorovanie Hg v ovzduší
 • Prídavný modul pre analýzu vodných vzoriek technikou studených pár
 • Prídavný modul pre termooxidačné stanovenie vo vodných i pevných vzorkách
 • Integrovaný po č íta č a LC panel + pripojenie na PC a PC software
 • Konštrukcia spektrometra: Spektrometer využívá priameho Zeemanovho javu, kedy zdroj žiarenia (ortuťová výbojka) je umiestnená v permanentnom magnetickom poli, kde je čiara 254 nm štiepená na neposunutú p a posunuté s komponenty. Žiarenie vstupuje do patentovaného modulátoru polarizačného žiarenia, ktorý moduluje žiarenie na frekvenciu 50 kHz. Striedavo je potom meraná celková absorbcia a absorbcia pozadia. Zároveň je, tak ako je u Zeemanovských spektrometrov obvyklé, dosiahnuté stability dvojlúčového systému (stále sa porovnávajú dva signály z jedného zdroja žiarenia). Žiarenie je ďalej vedené do cely s mnohonásobným priechodom, ktorého ekvivalentná dĺžka je cca. 10 m. Táto cela je vybavená špeciálnými vysoko reflexnými zrkadlami pokrytými interferenčným filtrom. Dochádza tak k presnej izolácii iba čiary 254 nm a zároveň je úplne potlačené nerezonančné a rozptýlené žiarenie. Ako detektor je použitý veľmi kvalitný fotonásobič firmy Hamamatsu. Signál je ďalej zpracovávaný veľmi kvalitnými AD prevodníkmi, digitálnými obvodmi a interným mikropočítačom. Výsledky sú spracované buď vnútorným mikropočítačom a zobrazované na zabudovanom LCD displeji, alebo sú spracovávané v externom počítači typu PC a v softvéri v prostredí Windows 95/98. Prístroj je zároveň vybavený pumpou s riadeným výkonom a systémom internej kalibrácie, takže je možné prevádzať priame monitorovanie obsahu Hg v ovzduší vo veľmi širokom rozsahu koncentrácií. Vďaka tejto úplne „priechodzej“ konštrukcii spektrometra sú tiež minimalizované pamäťové efekty, čo hrá významnú úlohu hlavne pri analýze vodných roztokov, alebo pevných vzoriek.

  Modul analýzy vodných roztokov RP-91: Tento modul využíva techniku studených pár v dávkovom usporiadaní. Vďaka tomu je dosahované extrémne nízkych DL (0.6 ng/l pre 10 ml vzorku). Spektrometer môže fungovať tiež ako veľmi citlivý detekčný systém pre Vaše FIA systémy, alebo kontinuálne generátory.

  Modul analýzy pevných vzoriek RP-91C: tento modul využíva termooxidačného stanovenia Hg. Vzorka je najprv spálená v prvom stupni atomizátoru a následne dopálená v druhej sekcii pri 800 °C, kde zároveň dochádza k katalytickému dokončeniu oxidácie. Vzniklé spaliny sú vedené priamo do spektrometra RA-915 bez nutnosti zakoncentrovania na amalgamátoru. Vlastná analýza je rýchla (1-2 minúty) a nehrozia pamäťové efekty na amalgamátore. Software umožňuje tiež špeciálny režim analýzy „Thermoscan“, v ktorom je vzorka v prvej sekcii atomizátora zahrievaná postupne podľa predom zvoleného teplotného programu. Je tak možné dosiahnuť špeciácie rôzných foriem Hg vo vzorke.


  ţ Bližšie informácie v tabuľke (formát pdf).

   

  AEHT 01 - pokročilé zariadenie pre atomizáciu hydridov.
  Technika generovania prchavých hydridov patrí stále medzi veľmi populárne metódy v AAS. Bežne je v praxi k atomizácii hydridov používaný atomizátor typu vyhrievaná kremenná T-trubica. Väčšina výrobcov spektrometrov dodáva v základnej verzii trubicu vyhrievanú plameňom, čo je z hľadiska zriaďovacích nákladov ekonomická varianta. Ohrev trubice nad plameňom ale nie je príliš výhodný z hľadiska dlhodobej ekonomiky prevádzky, pretože dochádza k pomerne rýchlemu opotrebovaniu kremennej trubice. Druhou nevýhodou je skutočnosť, že nemôžeme nastaviť optimálnu teplotu pre atomizáciu príslušného hydridu.

  Elektrický ohrev atomizátora typu T-trubice tak prináša nesporné výhody a je našou firmou dodávaný pre prakticky všetky typy AA spektrometrov už niekoľko rokov, stále však nerieši niektoré negatívné vlastnosti tohoto typu atomizátora, ako sú zmeny citlivosti, malá linearita kalibrácií, ale hlavne veľký vplyv medzi prvkových interferencií typu As-Se, … . Tieto problémy eliminuje až nový typ kremenného atomizátora – Mikroplameňový multiatomizátor, navrhnutý Dědinou a Matouškem. Naša firma teraz prichádza s novým zariadením pre atomizáciu hydridov AEHT 01, ktoré exkluzívne využíva tento nový patentovaný typ kremenného atomizátora. Zariadenie AEHT 0 je dodávané v modifikáciach pre všetky typy spektrometrov firem GBC, Varian, Unicam, Shimadzu a Perkin Elmer.

  Popis funkcie Mikroplameňového multiatomizátora:
  Atomizátor je navrhnutý tak aby zaisťoval prívod vzduchu do atomizačnej trubice vo viacerých bodoch a zaistil tak relatívne homogénne rozloženie reaktívnych H-radikálov v celom objeme vyhrievanej zóny atomizátora. Dochádza tak k výraznému potlačeniu konkurenčných reakcií vedúcich k zániku analytu, a to ako s povrchom atomizátora, tak i s interferujúcim prvkom. Fyzicky je tohoto efektu dosiahnuté tak, že ako atomizačná tak i prívodná časť T trubice je navrhnutá ako dvojitá trubica, kedy medzi vonkajšou a vnútornou stenou je zavádzaný kontrolovaný prietok vzduchu, ktorý vstupuje otvormi do vnútornej časti atomizačnej trubice, do ktorej je zavádzaný tok plynu z generátora vnútornou trubicou prívodného ramena.
  Dosahovaná citlivosť i úroveň šumu je prakticky rovnaká ako v prípade konvenčných elektricky vyhrievaných T-atomizátorov. Zásadné zmeny je možné však pozorovať v prípade linearity kalibrácií a vplyvu atomizačných interferencií.

  Linearita
  Nelinearita kalibrácií v hydridovej AAS je spôsobená dvoma javmi. Za prvé kvalitou zdroja žiarenia a optického systému a za druhé nelineárnou závislosťou koncentrácie voľných atómov analytu v pozorovanej časti atomizátora na koncentrácii analytu v analyzovanom roztoku. Pretože nelinearita je z velkej časti spôsobená prvým z vyššie popísaných javov, nie je zlepšenie linearity za normálnych podmienok príliš výrazné (obr. 1). Ak však použijeme čiaru s menšou citlivosťou, je demonštrácia nárastu linearity už veľmi významná (obr. 2), zároveň je tým preukázané výrazné zvýšenie účinnosti atomizácie, ktoré sa prejaví hlavne v prípade atomizačných interferencií.

  Atomizačné interferencie.
  V tomto prípade dochádza k dramatickému zlepšeniu v porovnaní s konvenčnými T-atomizátory. Ako je vidieť z obrázku 3 a 4, zvyšuje sa použiteľný rozsah koncentrácií interferujúceho prvku. V prípade ovplyvnenia arzénu selénom je zvýšenie prakticky o dva rády a je možné analyzovať roztoky až do obsahu 1 mg.l -1 Se (obr. 3).

  Popis funkcie zariadenia AEHT 01:
  Atomizačná trubica je uložená v odporovom vyhrievanom bloku vyloženom keramickou vatou. Teplota je meraná v malej vzdialenosti od trubice Pt termočlánkom a spätnoväzobne regulovaná. Teplota zobrazovaná na displeji zariadenia je korigovaná tak, aby poskytovala informáciu o teplote vnútri atomizačnej trubice. Veľký dôraz sa kladie na homogénnu teplotnú distribúciu vo vyhrievanom bloku. Užívateľsi môže nastaviť požadovanú teplotu v rozmedzí 830 až 1050°C(po1°C). Zariadenie je konštruované s ohľadom na požiadavku rýchleho ohrevu na pracovnú teplotu a zároveň rýchleho ochladenia zariadenia na laboratórnu teplotu po ukončení práce, vlastná výmena Mikroplame ového multiatomizátora je veľmi jednoduchá. Mikroprocesorová riadiaca jednotka (Obr. 5) umožňuje nastavenie požadovanej teploty, monitoruje aktuálnu teplotu pece a zároveň slúži ako regulovateľný zdroj prietoku vzduchu pre mikroplameňový atomizátor.


  ţ Technické parametre a obrázky (formát pdf).

   

    KALORIMETRE
    SPEKTROFOTOMETRE
   AAS
  ICP
  ICP-MS
  UV-VIS
  FTIR
  NIRS
  X - Ray
  Plameňový fotometer
  Lumex RA915+
    VÁHY
    REFRAKTOMETRE
    POLARIMETRE
    PH, OXI A KONDUKTOMETRE
    MIKROSKOPY
    VODNÁ AKTIVITA
    MYKOTOXINY
    RHEOMETER
    VISKOZIMETRE
    TITRÁTOR
    HPCL CHROMATOGRAFY
  Kontaktujte nás:
  E-mail: mkolarik@intertec.sk
  Mobil: +421 915 971 848
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative