Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Rheometer.Micro Fourier Rheometer MFR 2100 prináša nové doposiaľ nepoznané možnosti v analýze rheologických vlastností látok. MFR 2100 využíva pri meraní Fourierovú transformáciu. Komplexné stanovenie všetkých visko-elastických vlastností uskutoční v priebehu niekoľkých sekúnd (4 -10 sekúnd -nevyhnutné pri meraní materiálov, kde visko-elastické vlastnosti vykazujú veľkú časovú závislosť). Automatický dávkovací systém umožňuje dávkovanie vzorky a následné čistenie priestoru vzorky rádovo v sekundách. MFR 2100 na rozdiel od klasických rheologických prístrojov nepotrebuje veľké objemy vzorky. Môže spracovávať vzorky s objemom menším ako 100 L. Napríklad pomocou MFR 2100 je možné analyzovať ľudské slzy! Aplikačná oblasť MFR 2100 je veľmi široká ( farby, kozmetika, biologické roztoky, náterové hmoty, lepidlá, polyméry, potraviny, petrochemické produkty a podobne).

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
Micro Fourier Rheometer MFR 2100
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative