Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 

RX5000
Refraktometre.Je najnovší veľmi presný digitálny refraktometer, ktorý umožňuje voľbu zobrazených veličín na displeji v nD, alebo v % Brix. Možnosť vytvorenia vlastných stupníc (až 30). Zabudovaný Pelteirový teplotný modul pre automatickú teplotnú kompenzáciu vrozsahu 5,00 - 60,00°C. Hranol je vyrobený z odolného safíru, odolný voči poškrábaniu a korózii.

Rozsah (nD) 1,32700-1,58000
Rozsah % Brix 0,00 - 95,00%
Mini odčítateľnosť - nD +/- 0,00001 nD
Mini odčítateľnosť-%Brix +/- 0,01%
Presnosť- nD +/- 0,00004 nD
Presnosť - % Brix +/- 0,03%
Teplotná korekcia. 5-60°C
Presnosť merania teploty +/-0,05°C
Výstup Tlačiareň, RS-232C

ţ Viac informácií v prílohe (formát pdf).


RX5000Je presný digitálny refraktometer, určený na meranie horúcich vzoriek, so širokým meracím rozsahom.
Merací mód: nD, alebo v % Brix. Možnosť vytvorenia vlastných stupníc (až 30). Zabudovaný Peltierový teplotný modul pre automatickú teplotnú kompenzáciu v rozsahu 5,00 - 70,00°C.

Rozsah (nD) 1,3250-1,7000
Rozsah % Brix 0,00 - 95,00%
Min. odčítateľnosť - nD 0,0001/ 0,00001 nD
Min. odčítateľnosť-%Brix 0,1 / 0,01%
Presnosť- nD +/- 0,0001 nD
Presnosť - % Brix +/- 0,1%
Teplotná korekcia. 5,00-70,00°C
Presnosť merania teploty +/-0,05°C
Výstup Tlačiareň, RS-232C


 

ţ Viac informácií v prílohe (formát pdf).


  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
Ručné
ABBEHO
ABBEHO Refractometer 1T
Digitálne refraktometre
 RX-5000 α
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative