Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 

1T
Refraktometre.Je vhodný na meranie indexu lomu nD kvapalných a pevných látok.

Parametre/Typ 1T 2T 3T 4T
Rozsah (nD) 1,3000-1,7000 1,3000-1,7000 1,3000-1,7000 1,4700-1,8700
delenie stupnice nD 0,001 0,001 0,0002 0,001 nD
Rozsah % Brix 0,0-95,0% 0,0-95,0% 0,00-95,00%
delenie stupnice % 0,5% 0,5% 0,1%
presnosť +/- 0,0002,+/- 0,1% +/- 0,0002,+/- 0,1% +/- 0,0001,+/- 0,1% +/- 0,0002
Teplotný rozsah 0-50°C,±0,2 °C 0-100°C,±0,2 °C 0-50°C,±0,2 °C 0-50°C,±0,2 °C

  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
Ručné
ABBEHO
 ABBEHO Refractometer 1T
Digitálne refraktometre
RX-5000
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative