Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 

Ručné refraktometre


Refraktometre.


Ručné.

Vhodné pre rýchlu analýzu roztokov a určenie obsahu rozpustených látok (napr. soli, cukry, chladiacích a mazacích roztokov, proteiny, škroby a pod.). Prístroje série Masters (α, 2α, T, 2T, ATC, H50 a H80) s automatickou teplotnou kompenzáciou umožňujú odčítanie korigovaných hodnôt priamo zo stupnice.

Typ Rozsah Delenie Poznámka
MASTER α 0,0 - 32,0% 0,2%
S teplotnou kompenzáciou 10-30°C, vodotesný
MASTER 2α 28,0 - 62,0% 0,2%
S teplotnou kompenzáciou 10-30°C, vodotesný.
MASTER T / ATC 0,0 - 32,0% 0,2%
S teplotnou kompenzáciou
MASTER 2T 28,0 - 62,0% 0,2%
S teplotnou kompenzáciou
MASTER M 0,0 - 32,0% 0,2%
bez teplotnej komp.
MASTER 2M 28,0 - 62,0% 0,2%
bez teplotnej komp.
N-10E 0,0 - 10,0% 0,1%
bez teplotnej komp.
N-20E 0,0 - 20,0% 0,1%
bez teplotnej komp.
N-8α 0,0 - 8,0 0,1%
pre nízke koncentrácie
N-50E 0,0 - 50,0% 0,5%
sirupy, kečupy, omáčky
HHR-2N 12,0 - 30,0% 0,1%
Obs. vody v mede
N-3E 58,0 - 90,0% 0,2%
pre potraviny s vysokým obsahom cukru
HSR-500 0,0 - 90,0% 0,2%
Vysokokontrasný
N-3000E nD 1,435 -1,520 nD 0,001
pre rôzne druhy olejov
BC-2E 0 až - 50°C
0 až - 50°C
1,150 - 1,300 nD
Ethylene glycol
Propylen glycol
hustota náplne
BC-2E Na meranie hustoty elektrolytu v batériach, bodu mrznutia v batériach a iných priemyselných použitiach. Požadovaný výsledok sa odčíta na jednej z 3 stupníc.
BR-1E 0 - 70%,
0 - 70%,
5%
5 °C
na meranie koncentrácie nemrznúcich zmesí

ţ
 Viac informácií v prílohe (formát pdf).


  KALORIMETRE
  SPEKTROFOTOMETRE
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
 Ručné
ABBEHO
ABBEHO Refractometer 1T
Digitálne refraktometre
RX-5000
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative