Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 
www.laboratornepristroje.sk
       
Analytické prístroje
Prístroje pre poľnohospodárstvo
Príprava a úprava vzorky
Zdravotníctvo
Analytické prístroje
Poľnohospodárstvo
Príprava vzorky
Zdravotníctvo
       
Spotrebná materiál
Lab pomôcky
Lab sklo a plasty
Čistá voda
Pmôcky
Spotrebák
Lab Sklo
Čistá voda
Lab nábytok
Profesionálne práčky
Lab nábytok
Profes. práčky


 
ANALYTICKÉ PRÍSTROJE
spektrofotometre, váhy, refraktometre, polarimetre, kalorimetre, pH, oxi a konduktometre, mikroskopy, vodná aktivita, viskozimetre , titrátor
PRÍSTROJE PRE POĽN. A POTRAV. SEKTOR
analyzátory dusíka, vlákniny a tukov, pádové číslo, vypierač lepku, ostatné
PRÍSTROJE NA PRÍPR. A ÚPRAVU VZORKY
mikrovlnné rozkladné systémy, mineralizačné bloky, autoklávy, centrifúgy, muflové pece,
vodné a olejové kúpele, ponorné termostaty, homogenizátory, mlyny, miešadlá, trepačky, laminárne boxy, sušiarne

PRÍSTROJE NA VÝROBU DESTIL. VODY
sklenené dest. prístroje, reverzná osmóza
POMÔCKY
teplomery, hustomery, mikropipety, topné hniezda, vyhrievacie platne, odparky a vývevy, germicídne žiariče, kliešte, držiaky, stojany a nerez. pomôcky
SPOTREBNÝ MATERIÁL
HCL lampy pre AAS, grafitové kyvety pre AAS, kremenné a sklenené kyvety, deutériové lampy, pH, Oxi a kondukt. elektródy,
FILTRAČNÝ MATERIÁL

NÁBYTOK

LABORATÓRNE SKLO A PLASTY

SERVIS
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | design Sattva Creative