Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Analyzátory dusíka, vlákniny a tukov.


Stanovenie obsahu dusíkatých látok KJELDALOVOU metódou.
Pro-nitro A -
destilačná jednotka s automatickým parovým generátorom a s bezpečnostným spínačom. Manuálna titrácia.
 • rozsah: 1 - 140 mg N,
 • destilačný čas: 5 - 20 ml/min.,
 • spotreba chladiacej vody 80-100 l/hod.,
 • uzatvorený syst0m na destilovanú vodu: 2lit/hod.,
 • objem zásobníka na destilovanú vodu 10 lit.,
 • zásobník na NaOH: 10 lit.,
 • univerzálny adaptér na MACRO a MICRO tuby
 • Obj. číslo: 4002430

  Pro-nitro S destilačná jdnotka s automatickým parovým generátorom s automatickým dávkovaním vody a NaOH, s manuálnym alebo automatickým módom prevádzky. Konečná titrácia sa prevádza manuálne.

  Obj. číslo: 4002851

  Pro-nitro M destilačná jednotka s automatickou titráciou.

  Mineralizačný blok.
  Mineralizačný blok vrátane mineralizačných trubíc, odsávania, kontrolera a stojana na mineralizačné trubice. Mineralizačný blok môže byť na 6, 12 alebo 20 trubíc s objemom 250 ml, respektívne 12, 24, alebo 40 trubíc s objemom 100 ml.

  4000629 Bloc Digest 6 - 6 miestny mineralizačný blok
  4000630 Bloc Digest 12 - 12 miestny mineralizačný blok
  4000631 Bloc Digest 20 - 20 miestny mineralizačný blok

  „Dosi - fiber“ extrakčný prístroj na stanovenie celkovej vlákniny.
  6 miestny prístroj na stanovenie celkovej vlákniny súčasne v 6 vzorkách. Celý proces nasledujúci po navážení vzorky do frít až do konečného premytia acetónom prebieha v prístroji bez nutnosti ďalšej manipulácie so vzorkou.

  Navážka vzorky: 0,5 - 3 g (bežne 1 g)
  Reprodukovateľnosť: +/- 1% pre úroveň vlákniny medzi 5 - 30%
  Merací rozsah: 0,1 - 100 %
  Spotreba chladiacej vody: 1 lit./min.
  Prístroj je dodávaný s fritami P-2, s držiakom na frity, s ochranným tepelným štítom a rúčkou na držiak frít.

  Obj. číslo: 4000623

  Det-gras“ extrakčný prístroj na extrakciu tukov.
  6 miestny extrakčný prístroj na extrakciu tukov, určený pre stanovenie celkového obsahu tukov v obilninách, v krmivách, v potravinárskych produktoch, v ovocí, v rybách, v rozpustných materiáloch v papiery a v textilných vláknach a podobne. Nezávislá externá vyhrievacia jednotkou (vyhrievacie médium-olej). Prístroj je dodávaný komplet s potrebným príslušenstvom.

  Reprodukovatelnosť výsledkov: +/- 1%
  Extrakčný čas: 40 minút
  70% návratnosť rozpúšťadla.

  Obj. číslo: 4000842
  ţ Viac informácií v prílohe (formát pdf).


  Viacúčelový NIR FT spektrofotometer určený na laboratórnu analýzu rôznych vzoriek, ako sú napríklad potraviny, obilniny, krmivá farmaceutické vzorky a podobne. Napríklad pre kŕmne zmesy. umožnuje rýchlu (2-3 min.) analýzu.základných parametrov (obsah dusíkatých látok, tuky, vláknina, vlhkosť, celulóza, škrob, NaCl, Ca, Na, P a podobne).

  Prístroj je riadený SpectraLUM/Pro programom, ktorý umožnuje rutinné analýzy.

   

  Technické parametre:
  Spektrálny rozsah: 14 500 - 5 000 cm-1 (celkový)
  14 500 - 8 500 cm-1 (s metrologi. validovanými charakteristikami)
  Rozlíšenie: 1, 2, 4, 8 a 16 cm-1
  Presnosť vlnových dĺžok: 0.05 cm-1
  Fotometrická presnosť: lepšia ako 0.1 % T (opakovaný sken spektra)
  Nelineárnosť základ. línie: nie viac ako 0.4 % T
  Spektrálny zdroj: halogenová incadescent lampa
  Detektor: patentovaná Si dióda
  Beamsplitter: Si/SiO2
  Rýchlosť zosnímania kompletného spektra: 0.3 - 2.5 s (podľa rozlíšenia)

  Spektrometer je už v základnej cene vybavený motorizovaným automatickým posunom vzorky pre meranie vzorky so zníženou homogenitou.
  Prístroj je výraznou novinkou ohladne pohodlného a jednoduchého zabezpečenia spoľahlivých výsledkov. Uskutočňuje súčasné stanovenie viacerých ukazovateľov v jednej vzorke. Napríklad vo vzorke pšenice: obsah mokrého lepku podľa ISO aj STN, dusíkatých látok a vlhkosti, a to bez predprípravy vzorky. Robustná, kompaktná konštrukcia prístroja a jednoduchá obsluha zabezpečuje spoľahlivé výsledky merania.

  Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá. Po vložení naplnenej kyvety do prístroja sa výsledok zobrazí na displeji. Je možné spojiť prístroj s počítačom a tlačiarňou. V pamäti prístroja sa uchováva posledných 100 meraní.

   

   

    ANALYZ. DUSÍKA, VLÁKNINY A TUKOV
  Stanovenie obsahu dusíkatých látok
  Mineralizačný blok
  Dosi - fiber
  Det - gras
  NIRS InfraLUM FT-10 NIR FT
  Mininfra-12T
    PÁDOVÉ ČÍSLO
    VYPIERAČ LEPKU
    MYKOTOXINY
    OSTATNÉ

  Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative