Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Reverzná osmóza.


Diwa.

Rada prístrojov pre prípravu velmi čistej vody z pitnej vody reverznou osmózou s vodivosťou pod 1µS/cm a výkonom 3-15 l/hod, pričom kvalitu výstupnej vody je možné sledovať meradlom vodivosti.


Použitie prístrojov.

MODEL r, rc, ri

 • predúprava
 • reverzná osmóza
 • mechanická filtrácia
 • dechlorácia aktívnym uhlím
 • MODEL ric

 • predúprava
 • reverzná osmóza
 • vstupné čerpadlo pre dosiahnutie požadovaného tlaku pre RO
 • mechanická filtrácia
 • dechlorácia aktívnym uhlím
 • MODEL ria

 • predúprava
 • reverzná osmóza
 • elektronické riadenie
 • mechanická filtrácia
 • dechlorácia aktívnym uhlím
 • kontrola max. vodivosti
 • kontrola max. hladiny v prípade zásobníkov
 • MODEL rica

 • predúprava
 • reverzná osmóza
 • elektronické riadenie
 • mechanická filtrácia
 • dechlorácia aktívnym uhlím
 • kontrola max. vodivosti
 • vstupné čerpadlo pre dosiahnutie požadovaného tlaku pre RO
 • kontrola max. hladiny v prípade zásobníkov

 • Zostava

  Systém v sebe zahrňuje 3 čistiace bloky:

 • predčistenie modulom IWA FA, ktorý odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
 • reverzný osmotický modul odstraňujúci z vody anorganické ionty s účinnosťou 95-99% a ďalej baktérie a mikroorganismy
 • konečné dočistenie iontomeničom v module IWA II na hodnotu pod 1µS/cm a minimalizuje T.O.C. látky

 • Prednosti

  MODEL ri, ric

 • predúprava vody pre reverznú osmózu (modul IWA FA)
 • reverzná osmóza (modul RO)
 • displej zobrazující meranú výstupnú vodivosť v µS/cm
 • koncové dočistenie výstupnej vody iontomeničom (modul IWA II)
 • výstupný mikrobiálny filter
 • jednoduchá výmena modulov
 • prevedenie rc, ric možno využiť aj pri pripojení na zdroj pitnej vody s veľmi nízkým tlakom


 • MODEL ria, rica
 • predúprava vody pre reverznú osmózu (modul IWA FA)
 • reverzná osmóza (modul RO)
 • displej zobrazujúcí meranú výstupnú vodivosť v µS/cm
 • koncové dočistenie výstupnej vody iontomeničom (modul IWA II)
 • výstupný mikrobiálny filter
 • jednoduchá výmena modulov
 • prevedenie rc, ric možno využiť aj pri pripojení na zdroj pitnej vody s veľmi nízkym tlakom
 • spúšťanie prístroja elektrickým spínačom
 • kontrola kvality výstupnej vody, pri prekročení nastavenej hranice dôjde k uzavrení prístroja
 • kontrola hladiny vody v prípadnom zásobníku
 • mikrobiálny filter na výstupu z prístroja
 •  

   

    SKLENENÉ DESTILAČNÉ PRÍSTROJE
    REVERZNÁ OSMÓZA
  DEMIWA
   DIWA
  IWA 5 ro, ros, roso
  IWA 20 io, iol
  IWA 20-80 ro, roi, roip, roit
  DEMI
  DEWA

  Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative