Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Sídlo a sklady: Šalková-Hronská 6. 974 06 Banská Bystrica
Obchodná kancelária a servis: Československej armády 6. 974 01 B. Bystrica
IČO: 00692972
DIČ: 00692972/651
Jednatelia spoločnosti: Ing. Vladimír Kolárik, Ing. Miroslav Kováč
Sektetariát: Andra Nutterová
Telefón (manuálne prepojenie): 048/ 415 4256
Telefón + fax
(automatické prepojenie):
048/ 415 4261 a 048/ 415 3897

 

SEKRETARIÁT

Andrea Nutterová

- základné všeobecné informácie E-mail:anutterova@intertec.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE
Ing. Vladimír Kolárik - analytické prístroje
kontakt: 048/ 415 4256, 0905 44 18 76
E-mail:vkolarik@intertec.sk


Ing. Miroslav Kováč - Smokerlyzer
kontakt: 048/ 415 4256, 0905 44 06 11
E-mail:mkovac@intertec.sk


Andrej Kolárik -WTW, IKA, (pH, oxi, kondukto - metre, kalorometre, miešadlá a trepačky
kontakt: 048/ 415 4256, 0905 638 825
E-mail:akolarik@intertec.sk


Anna Vincúrová
-Lab. sklo, plasty a podobný spotrebný materiál
kontakt: 048/ 4154256
E-mail:avincurova@intertec.skSERVIS

Ing. Jozef Mackov
- WTW ( pH, Oxi a Konduktometre a ostatné produkty fy. WTW), IKA (miešadlá, trepačky, homogenizátory produkty fy. IKA), HPLC.
kontakt: 048/ 4154256, mobil: 0905 40 20 26
E-mail:jmackov@intertec.sk


Dušan Vilmon
- ostatné prístroje
kontakt: 048/ 4154256, mobil: 0905 40 20 25
E-mail:dvilmon@intertec.sk

 

 

ANALYTICKÉ PRÍSTROJE
spektrofotometre, váhy, refraktometre, polarimetre, kalorimetre, pH, oxi a konduktometre, mikroskopy, vodná aktivita, viskozimetre , titrátor
PRÍSTROJE PRE POĽN. A POTRAV. SEKTOR
analyzátory dusíka, vlákniny a tukov, pádové číslo, vypierač lepku, ostatné
PRÍSTROJE NA PRÍPR. A ÚPRAVU VZORKY
mikrovlnné rozkladné systémy, mineralizačné bloky, autoklávy, centrifúgy, muflové pece,
vodné a olejové kúpele, ponorné termostaty, homogenizátory, mlyny, miešadlá, trepačky, laminárne boxy, sušiarne

PRÍSTROJE NA VÝROBU DESTIL. VODY
sklenené dest. prístroje, reverzná osmóza
POMÔCKY
teplomery, hustomery, mikropipety, topné hniezda, vyhrievacie platne, odparky a vývevy, germicídne žiariče, kliešte, držiaky, stojany a nerez. pomôcky
SPOTREBNÝ MATERIÁL
HCL lampy pre AAS, grafitové kyvety pre AAS, kremenné a sklenené kyvety, deutériové lampy, pH, Oxi a kondukt. elektródy,
FILTRAČNÝ MATERIÁL

NÁBYTOK

LABORATÓRNE SKLO A PLASTY

SERVIS
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative