Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


MYKOTOXÍNY
VŠETKO PRE PRÍPRAVU A STANOVENIE MYKOTOXÍNOV


Rýchla, spoľahlivá a jednoduchá kvantitatívna analýza stanovenia celkového aflatoxínu. Detekčný limit 10 a 20 ppb.




Testovacia súprava na rýchle stanovenie Alfatoxínov, Ochratoxin, Fumonisin, Deoxynivalenol, T2 metódov ELISA. AgraQuant kit ponúka presné a správne výsledky analýz zrovnatelné s HPLC.
Cena analýzy 200 - 300,- Sk.



Nová generácia čistiacich kolóniek na prípravu vzorky pre analýzu Aflatoxin (B1,B2, G1 a G2) Zearalenone, Patulin, Ochratoxin (A a B), Fumonisin (B1,B2 a B3) a Trichthecenes (Typ A a B)




 • Certifikované kalibračné roztoky pre mykotoxíny
 • MRM zmesné referenčné materiály
 • Certifikované mykotoxíny


 • (Romer analytical Sampling Mill) je všestranne využiteľný mlyn, s ľahkou manipuláciou. Spĺňa väčšinu požiadaviek na mletie a prípravu vzoriek na analýzu mykotoxínov, vlhkosti, proteínov, tukov, vlákniny, GMO a pesticídov. RAS mlynček je vhodný na mletie zŕn, krmív, siláže, zeleného krmiva, orechov, korenia, liečiv a pod.

  ANALYTICKÉ PRÍSTROJE
  spektrofotometre, váhy, refraktometre, polarimetre, kalorimetre, pH, oxi a konduktometre, mikroskopy, vodná aktivita, mykotoxíny, viskozimetre , titrátor
  PRÍSTROJE PRE POĽN. A POTRAV. SEKTOR
  analyzátory dusíka, vlákniny a tukov, pádové číslo, vypierač lepku, mykotoxíny, ostatné
  PRÍSTROJE NA PRÍPR. A ÚPRAVU VZORKY
  mikrovlnné rozkladné systémy, mineralizačné bloky, autoklávy, centrifúgy, muflové pece,
  vodné a olejové kúpele, ponorné termostaty, homogenizátory, mlyny, miešadlá, trepačky, laminárne boxy, sušiarne

  PRÍSTROJE NA VÝROBU DESTIL. VODY
  sklenené dest. prístroje, reverzná osmóza
  POMÔCKY
  teplomery, hustomery, mikropipety, topné hniezda, vyhrievacie platne, odparky a vývevy, germicídne žiariče, kliešte, držiaky, stojany a nerez. pomôcky
  SPOTREBNÝ MATERIÁL
  HCL lampy pre AAS, grafitové kyvety pre AAS, kremenné a sklenené kyvety, deutériové lampy, pH, Oxi a kondukt. elektródy,
  FILTRAČNÝ MATERIÁL

  NÁBYTOK

  LABORATÓRNE SKLO A PLASTY

  SERVIS
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | design Sattva Creative