Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


MYKOTOXÍNY
VŠETKO PRE PRÍPRAVU A STANOVENIE MYKOTOXÍNOV


Rýchla, spoľahlivá a jednoduchá kvantitatívna analýza stanovenia celkového aflatoxínu. Detekčný limit 10 a 20 ppb.
Testovacia súprava na rýchle stanovenie Alfatoxínov, Ochratoxin, Fumonisin, Deoxynivalenol, T2 metódov ELISA. AgraQuant kit ponúka presné a správne výsledky analýz zrovnatelné s HPLC.
Cena analýzy 200 - 300,- Sk.


 • Certifikované kalibračné roztoky pre mykotoxíny
 • MRM zmesné referenčné materiály
 • Certifikované mykotoxíny


 • (Romer analytical Sampling Mill) je všestranne využiteľný mlyn, s ľahkou manipuláciou. Spĺňa väčšinu požiadaviek na mletie a prípravu vzoriek na analýzu mykotoxínov, vlhkosti, proteínov, tukov, vlákniny, GMO a pesticídov. RAS mlynček je vhodný na mletie zŕn, krmív, siláže, zeleného krmiva, orechov, korenia, liečiv a pod.


    KALORIMETRE
    SPEKTROFOTOMETRE
    VÁHY
    REFRAKTOMETRE
    POLARIMETRE
    MYKOTOXINY
  Alfa Cup Test Kit
  AgraQuant Test Kit
  Clean Up Columns
  BIOPURE
  Ras Mill (Mlyn)
    PH, OXI A KONDUKTOMETRE
    MIKROSKOPY
    VODNÁ AKTIVITA
    RHEOMETER
    VISKOZIMETRE
    TITRÁTOR
    HPCL CHROMATOGRAFY
  Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative