Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Mikrovlnné rozkladné systémy.


Systém UniCleverBM-1z je mikrovlnný mineralizátor s FOCUSOVANÝM mikrovlnným poľom, ktorý je určený na totálne rozklady najrôznejších organických a neorganických vzoriek, vrátane vôd a kalov a to aj pri relatívne vysokých navážkach (0,5 až 5g).

Systém sa vyznačuje vysokou bezpečnosťou a flexibilitou. Štandardne je vybavený meraním tlaku a teploty v každej rozkladnej nádobe. Pri kombinácii viacerých jednotiek je možné v každej rozkladnej nádobe zvoliť samostatný teplotný program, resp je možné pracovať aj za atmosferického tlaku, tzv. otvorený systém. Záleží iba na zvolenej aplikácii. Viď technická špecifikácia.

UniClever je ovládaný buď mikroprocesorovou konzolovou jednotkou, alebo PC počítačom.

Pomocou riadiacej jednotky je možné vytvárať vlastné rozkladné programy s krokmi obsahujúcimi dobu ohrevu, výkon, dobu chladenia medzi jednotlivými krokmi, maximálny a minimálny tlak a teplotu a dobu konečného chladenia vzorky. Týchto krokov môže byť v každom programe až 10, maximálny počet programov uchovaných v pamäti je 30. Digitálny displej ukazuje okamžitý tlak a teplotu, číslo kroku a ostávajúci čas.

Riadenie pomocou PC (softwér a prepojovacia linka je v cene) umožňuje vytváranie prakticky neobmedzeného počtu vlastných rozkladných programov, voliť rozkladný program z ponuky cca 100 základných aplikácii + vlastné aplikácie, prevádzať rozklad súčastne až na 8 jednotkách s rôznymi rozkladnými programami.

Súčasťou softvéru je taktiež program, ktorý na základe charakteru vzorky pripraví celú mineralizačnú procedúru. Čo veľmi výhodné pri nových a neznámych vzorkách.

PC umožňuje registrovať merané veličiny (tlak, teplotu) spolu s výkonom magnetronu pre ďalšie grafické spracovanie do protokolu a rozklade. Toto taktiež veľmi uľahčuje vývoj vlastnej aplikácie pri neznámych vzorkách.

 

 

  MIKROVLNNÉ ROZKLADNÉ SYSTÉMY
 UniClever BM-1z
MWS - 2
MWS - 3
  MINERALIZAČNÉ BLOKY
  AUTOKLÁVY
  CENTRIFÚGY
  MUFLOVÉ PECE
  VODNÉ A OLEJOVÉ KÚPELE
  PONORNÉ TERMOSTATY
  HOMOGENIZÁTORY
  MLYNY
  MIEŠADLÁ
  TREPAČKY
  LAMINÁRNE BOXY
  SUŠIARNE A STERILIZÁTORY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative