Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Mikrovlnné rozkladné systémy.


MWS-3 speedwave - mikrovlnný tlakový systém,
Pevný, elektronicky uzamykaný, bezpeč-nostný odsuvný kryt Swing Top umožuje ľahké a najmä bezpečné otváranie a zatváranie prístroja. Pracovný priestor na vzorky je vďaka krytu Swing Top dobre prístupný. Podľa potreby je možné súčasne rozkladať až 28 vzoriek. Pracovný objem nádob je 10 - 80 ml, maximálne pracovné tlaky 40 - 100 bar a maximálna teplota 260 oC. Rozkladné nádoby sú vyrobené z TFM, kombinácie keramika/TFM alebo kremenného skla. Na prípravu vzoriek nie je potrebné vyberať karusel z prístroja a po vložení rozkladných nádob sa môže okamžite začať s rozkladom. Ovládanie pomocou integrovaného PC a prostredníctvom farebnej obrazovky typu Touch-Screen (dotyková) a umožňuje uchovať viac ako 2500 rozkladov.

bezpulzné riadenie výkonu magnetrónu, výkon od 200 do 1 450 W

Patentované bezkontaktné meranie tep-loty v každej rozkladnej nádobe pomocou infra senzora, bez nebezpečenstva konta-minácie vzorky

Všetky kovové časti sú chránené povlakom s PTFE

Oválny tvar pece zabezpečuje tlakovú stabilitu a homogenitu

Zabudovaný kyselino odolný odsávací systém

Masivné "SwingTop" vrchné víko s 3 bezpečnostnými poistkami

Súčasný rozklad v 12 60 ml. tlakových rozkladných nádobách s max. tlakom 40 bar, alebo 8 100 ml. tlakových rozkladných nádobách s max. tlakom 150 bar


ţ Viac informácií v prílohe (formát pdf).

  MIKROVLNNÉ ROZKLADNÉ SYSTÉMY
 MWS - 3
MWS - 2
UniClever BM-1z
  MINERALIZAČNÉ BLOKY
  AUTOKLÁVY
  LABORATÓRNE REAKTORY
  CENTRIFÚGY
  MUFLOVÉ PECE
  VODNÉ A OLEJOVÉ KÚPELE
  PONORNÉ TERMOSTATY
  HOMOGENIZÁTORY
  MLYNY
  MIEŠADLÁ
  TREPAČKY
  LAMINÁRNE BOXY
  SUŠIARNE A STERILIZÁTORY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative