Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 
 
Kontaktujte nás:


INTERTEC spol. s r.o.
Sídlo a sklady: Šalková-Hronská 6. 974 06 Banská Bystrica
Obchodná kancelária a servis: ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00692972
IČ DPH: SK2020451741
Konatelia spoločnosti: Ing. Vladimír Kolárik, Ing. Miroslav Kováč
Sektetariát: Andrea Nutterová
Telefón (manuálne prepojenie): 048/ 415 4256
Telefón + fax: 048/ 415 4261 a 048/ 4124 454
SEKRTETARIÁT:
Andrea Nutterová - základné informácie
kontakt: 048/ 4154 256, E-mail: anutterova@intertec.sk


OBCHODNÉ ODDELENIE:
Ing. Vladimír Kolárik
Tel: 048/ 4154 256, mobil: 0905 44 18 76, E-mail:vkolarik@intertec.sk
,
Andrej Kolárik - refraktomete, IKA, sušiarne, príprava vzorky, mlyny a drviče a iné.
Tel: 048/ 4154 256, mobil: 0905 63 88 25,
E-mail:akolarik@intertec.sk

Ing. Miroslav Kováč - dychové analyzátory NObreath, Smokerlyzer (Bedfont)
Tel: 048/ 4154 256, mobil: 0905 44 06 11
E-mail:mkovac@intertec.sk

SERVIS
Ing. Jozef Mackov - WTW ( pH, Oxi a Konduktometre a ostatné produkty fy. WTW), IKA (miešadlá, trepačky, atď.), HPLC.
Tel: 048/ 4154 256, mobil: 0905 40 20 26,
E-mail:jmackov@intertec.sk

Dušan Vilmon - ostatné prístroje
Tel: 048/ 4154 256, mobil: 0905 40 20 25,,
E-mail:dvilmon@intertec.skANALYTICKÉ PRÍSTROJE
spektrofotometre, váhy, refraktometre, polarimetre, kalorimetre, pH, oxi a konduktometre, mikroskopy, vodná aktivita, viskozimetre , titrátor
PRÍSTROJE PRE POĽN. A POTRAV. SEKTOR
analyzátory dusíka, vlákniny a tukov, pádové číslo, vypierač lepku, ostatné
PRÍSTROJE NA PRÍPR. A ÚPRAVU VZORKY
mikrovlnné rozkladné systémy, mineralizačné bloky, autoklávy, centrifúgy, muflové pece,
vodné a olejové kúpele, ponorné termostaty, homogenizátory, mlyny, miešadlá, trepačky, laminárne boxy, sušiarne

PRÍSTROJE NA VÝROBU DESTIL. VODY
sklenené dest. prístroje, reverzná osmóza
POMÔCKY
teplomery, hustomery, mikropipety, topné hniezda, vyhrievacie platne, odparky a vývevy, germicídne žiariče, kliešte, držiaky, stojany a nerez. pomôcky
SPOTREBNÝ MATERIÁL
HCL lampy pre AAS, grafitové kyvety pre AAS, kremenné a sklenené kyvety, deutériové lampy, pH, Oxi a kondukt. elektródy,
FILTRAČNÝ MATERIÁL

NÁBYTOK

LABORATÓRNE SKLO A PLASTY

SERVIS
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative