Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 
 
Technická špecifikácia systému C5000.

Tento kalorimeter je následníkom úspešnej rady kalorimetrov IKA C4000. Ako jediný kalorimetrický systém však C 5000 naviac umožňuje zvoliť si meraciu metódu. Tak sa dá bez prestavby celého zariadenia iba pomocou klávesnice zvoliť, či chcete merať adiabaticky alebo izoperibolicky samozrejme striktne podľa platných noriem DIN 51900, ISO 1928, ASTM 240d, BSI atd. Užívateľ má tak veľkú variabilitu na to, aby svoju meraciu metódu prispôsobil požiadavkám obchodných partnerov, či rozhodcovským orgánom.

Celý systém je plne automatizovaný, včítane napr. automatického plnenia a vypúšťania kalorimetrickej bomby kyslíkom, plnenie a vypúšťanie kalorimetrického plášťa vodou. Technickou zaujímavosťou je aj pevný zapaľovací drôtik, ktorý je natiahnutý medzi zapaľovacími elektródami kalorimetrickej bomby. Tým sa podstatne skracuje doba potrebná na prípravu vzorky, obsluha iba naváži a vloží vzorku do bomby. Všetko ostatné už prebieha automaticky, bez zásahu ľudského činiteľa, až po ukončenie vlastného merania. Inštalovaný software umožňuje správu všetkých dát a výpočtov s prepočtami na rôzne vzťažné stavy, archiváciu , tlač protokolov a podobne. Ďalej je možná voľba metód výpočtov od najvšeobecnejších aplikácií až po "režim uhlie" s titráciou alebo bez. Samozrejmosťou je možnosť napojenia celého systému na LIMS alebo PC, analytické váhy, externú tlačiareň a podobne pomocou vstavaných štandardizovaných paralelných a sériových RS 232 rozhraní. Komunikácia so systémom prebieha cez veľkoplošný LCD presvetlený, ergonomický displej s integrovanou klávesnicou.

IKA C 5000 sa dodáva v šiestich základných variantách, ktoré sa navzájom líšia bohatosťou výbavy, výkonnosťou systému, mierou komfortu obsluhy a pochopiteľne aj cennou. Jednotlivé varianty je kedykoľvek možné rozšíriť a ku všetkým je ponúkaná široká škála príslušenstva a spotrebného materiálu.Technická špecifikácia systému C2000.


Ďaľší kalorimeter z generácie spalných kalorimetrov IKA. Metoda merania - izoperibolická, alebo dynamická podľa medzinárodných noriem DIN 51900, ISO 1928, ASTM 240d, BSI atď. Automatické plnenie rozkladnej bomby kyslíkom. Nastaviteľná pracovná teplota 25°C, alebo 30°C. Ako zdroj chladiacej vody je možno použiť štandardný cirkulačný termostat, alebo priamo vodovodnú vodu o stálej teplote.. Možnosť napojenia celého systému na LIMS či PC, analytické váhy, externú tlačiareň cez vstavané štandardizované paralelné a sériové RS 232C rozhranie. Komunikácia zo systémom prebieha cez veľkoplošný LCD presvetlený, ergonomický displej s integrovanou klávesnicou pre verziu C2000 basic, alebo priamo cez externý riadiaci PC pomocou jednoduchého a prehľadného programu Calwin plus u verzii C2000 control. Systém je možné vyskladať do štyroch základných variantách líšiacich sa veľkosťou výbavy a formou riadiacej jednotky.

Inštalácia je podobná ako u predošlého typu. Požadovaná je el. zásuvka 220V/ 50 Hz, cca 1.8 kW, zdroj kyslíku 30 bar. V prevedení bez cirkulačného termostatu prípojka na vodovodný rozvod.


Technická špecifikácia systému C200.


Najnovší z generácie spalných kalorimetrov IKA. Metoda merania - izoperibolická, alebo dynamická podľa medzinárodných noriem DIN 51900, ISO 1928, ASTM 240d, BSI atď. C 200 Kalorimetrický systém Určený na stanovenie spalného tepla a výhrevnosti tuhých a kvapalných látok Metóda: izoperibolická, dynamická, ručná.

Dodávka pozostáva z nasledovných komponentov: Meracia cela, rozkladná nádoba 5010, kyslíková plniaca stanica. Jednoduchá obsluha, napájanie adaptér 24 V, rozmery 40x 40 x 40 cm.

Bezkonkurenčná cena!  KALORIMETRE
IKA C 5000
IKA C 2000
IKA C 200
  SPEKTROFOTOMETRE
  VÁHY
  REFRAKTOMETRE
  POLARIMETRE
  PH, OXI A KONDUKTOMETRE
  MIKROSKOPY
  VODNÁ AKTIVITA
  MYKOTOXINY
  RHEOMETER
  VISKOZIMETRE
  TITRÁTOR
  HPCL CHROMATOGRAFY
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative