Návrat na hlavnú stránku
| Analytické prístroje | Poľn. a potrav. sektor | Príprava vzorky | Filtračný papier | Nábytok | Výroba dest. vody | Pomôcky | Spotr. materiál | Lab. sklo |
 


Filtrácia.


Kvalitatívne filtračné papiere značky KA.

Sú podľa rýchlosti filtrácie porovnateľné so značkou FILTRAK. Dodávajú sa ako nezpevnené (obsah popola 0,4%) alebo pevné za mokra (obsah popola 0,5%).

Typ Farebné značenie Filtr. rýchlosť, nezpevnený, s Filtr. rýchlosť, nezpevnený, s Ekvivalent v značení, Filtrak
KA1 Červená 12 12 288,1288
KA2 Žltá 25 25 289,1289
KA3 Fialova 55 55 292,1292
KA4 Modrá 120 120 290,1290
KA5 Zelená 200 200 291,1291

Dodávajú sa v krúhových výsekoch s priemerom 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240 a 320 mm v baleniach po 100ks.

 

Filtračné papiere.

Kvalitatívne filtračné papiere 2R/80g sú vhodné pre bežné nenáročné laboratórne použitie. Dodávajú sa v krúhových výsekoch aj skladané s priemerom 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240 a 320 mm alebo v hárkoch s veľkosťou 40x40, 50x50 a 58x58 cm.

Plošná hmotnosť, g/m2 80 ±4
Pevnosť za mokra, kPa 15
Filtračná rýchlosť, s nad 75 do 150
pH vodného výluhu 5,5 - 7,5
Obsah popola, % 0,5
Maximálna vlhkosť, % 8

 

Membranové ultrafiltre Pragopor.

sú filte s veľmi jemnými definovateľnými pormi, určené na mikrofiltraciu . Znášajú teplotu od -80 do +120°C, v atmosfére bez kyslíka aj +200°C, termoplasticida je od 60-70°C, veľmi málo hygroskopické.
Filtre sú odolné voči kyselinam, zásadam a niektorým organickým rozpušťadlam. Je možne ich zprehliadniť, mineralizovať, farbiť, vpravovať do nich reagencie a rádioizotopne ich značkovať.
Filtre sa dodávajú vo farbe bielej alebo kriedovej, v balení po 100ks, v krúhových výsekoch s priemerom 24, 35, 45, 50, 60, 65, 100, 140 a 150 mm alebo vo fóliach 50x50 cm.

Označenie Príklady použitia membranových filtrov Veľkosť pórov
    (µm)
Pragopor č.1 Predfiltračná cytológia 4,0+-1,0
Pragopor č.2 Rádioaktívne aerosoly 2,5+-0,5
Pragopor č.3 Filtrácia vzduchu 1,5+-0,4
Pragopor č.4 Mikrobiológia plynov, filtrácia roztokov, analýza nečistôt v ovzduší 0,85+-0,15
Pragopor č.5 Rutinná mikrobiológia mlieka a mliečných výrobkov, filtrácia vody 0,6+-0,1
Pragopor č.6 Sterílna filtrácia tekutín 0,4+-0,06
Pragopor č.7 Zachytávanie nikrorganizmov 0,3+-0,04
Pragopor č.8 Oddeľovanie koloidných častic z roztokov,pozorovanie v elektronovom mikroskope  
Pragopor č.9 Filtrácia vírusov a baktérii 0,17+-0,03
Pragopor č.10 Filtrácia vysokomolekulárných proteinov 0,12+-0,02
Pragopor č.11 Ultrafiltrácia proteinov 0,05+-0,01

 


  FILTRÁCIA
Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
© 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative